سازمان بسیج دانش آموزی

تاریخچه و سوابق تشکیل سازمان بسیج دانش آموزی

با صدور فرمان امام خمینی در پنجم آذر ماه سال 1358 مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفین ، پایگاههای مقاومت در مساجد ، حسینیه ها ادارات ، کارخانه ها و مدارس به صورت خودجوش و مردمی شکل گرفت و با واگذاری مسوولیت بسیج به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شروع جنگ تحمیلی ، پایگاههای مقاومت بسیج در مدارس همچون دیگر اقشار برای جذب ، آموزش و اعزام دانش آموزان واجد شرایط به جبهه های جنگ فعال شد که در این میان نقش معلمان و فرهنگیان شجاع بسیجی ستودنی است . در دوران هشت سال دفاع مقدس بیش از 550 هزار نفر از دانش آموزان به دفعات مکرر به جبهه ها اعزام شدند که در این میان بیش از 36000 نفر شهید و مفقود الاثر و 2853 نفر جانباز و 2433 آزاده تقدیم دفاع از انقلاب اسلامی و ارزش های اسلامی نموده اند .

با انسجام واحد بسیج مستضعفین و شکل گیری ساختار و تشکیلات آن ، دفتر بسیج دانش آموزی به عنوان رده ای مستقل در واحد بسیج مستضعفین ایجاد شد و با شکل گیری معاونت اقشار در بسیج به عنوان مدیریت بسیج دانش آموزی به ادامه فعالیت خود پرداخت .

 در سال 1363 با تصویب تبصره 2از ماده یک قانون نظام وظیفه کشوری که به موجب آن وزارت آموزش و پرورش موظف گردید با هماهنگی و همکاری واحد بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آموزش آمادگی دفاعی را برای دانش آموزان اجرا نماید ، پایگاههای مقاومت بسیج دانش آموزی در مدارس از استحکام بیشتری برخوردار گشت .

با توسعه واحد بسیج مستضعفین از سطح یک معاونت در ستاد مرکزی سپاه به یک نیروی مستقل با عنوان نیروی مقاومت بسیج سپاه ، بسیج دانش آموزی نیز به عنوان یک مدیریت مستقل در مجموعه ستاد نیرو تشکیل و به کار خود ادامه داد .

در سال 1371 با تلاش مدیریت مستقل بسیج دانش آموزی ، ستاد ایثارگران وزارت آموزش و پرورش و معاونت پرورشی آن وزارت توافق نامه ای تنظیم و به امضای فرمانده نیروی مقاومت بسیج و وزیر آموزش و پرورش رسید . با امضای این       توافق نامه و ابلاغ به رده های ذیربط دو دستگاه تشکیل کمیته های هماهنگی در سطوح مرکز ، استان و شهرستان تحرکی وسیع در تقویت و گسترش بسیج دانش آموزی به وجود آمد به گونه ای که در پایان سال تحصیلی 74-73 بیش از 12 هزار دفتر بسیج دانش آموزی در مدارس راهنمایی و متوسطه کشور تشکیل شده و 5/1 میلیون نفر دانش آموز به عضویت بسیج دانش آموزی     در آمدند .

تعیین ساختار و سازمان و شرح وظایف بسیج دانش آموزی در مدارس ، ضابطه مند کردن ارتباطات گروهی و تشکیلاتی ، ایجاد سازمان پویندگان و پیشگامان یه تناسب مقاطع تحصیلی راهنمایی و متوسطه ، همچنین طراحی دسته های سازمان یافته برای فعالیت فرهنگی ، امدادی ،  علمی و سازندگی ؛ طراحی لباس و آرم ، نشان عضویت و پرچم سازمانی ، تطبیق آموزش آمادگی دفاعی مدارس با نظام آموزش های نظامی بسیج از جمله موفقیتهای  بسیج دانش آموزی در طی سالهای اخیر است .

مجلس شورای اسلامی به منظور بسط و گستزش فرهنگ بسیجی در میان دانش آموزان و تقویت بسیج دانش آموزی ، در سال 1375 ماده واحده ای را به تصویب رساند که به موجب آن وزارت آموزش و پرورش موظف به حمایت و پشتیبانی و تقویت و گسترش بسیج دانش آموزی گردید . متعاقب مصوبه مجلس شورای اسلامی و با پیگیری های به عمل آمده سطح تشکیلاتی بسیج دانش آموزی نیز به منظور فراهم کردن امکان موفقیت بیشتر در تحقق اهداف و ماموریت های محوله ارتقاء یافت و در سال 1377 به عنوان سازمان  بسیج دانش آموزی ادامه ماموریت داد .

امروز سازمان بسیج دانش آموزی به حول قوه الهی با برخورداری از مدیران و کارشناسان مجرب در سطح مرکز و 28 رده استانی و بیش از 600 حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی در قریب 26 هزار مدرسه راهنمایی و متوسطه کشور واحدهای مقاومت بسیج دانش آموزی را گسترش داده و تا کنون بیش از 3 میلیون نفر از دانش آموزان دختر و پسر میهن اسلامی به عضویت در این تشکل دانش آموزی و نهاد برگرفته از متن ملت قهرمان ایران در آمده اند .

ماموریت و وظیفه اصلی نیروی مقاومت بسیج عبارت است از : جذب و آموزش عمومی آحاد مردم ، سازماندهی و تجهیز و به کار گیری آنها در رده های مقاومت به منظور تشکیل ارتش بیست میلیونی و مقاومت مردمی و دفاع از انقلاب و کشور . بدون شک بخش قابل توجهی از اعضای بسیج مستضعفین و ارتش بیست میلیونی را قشر جوان و نوجوان میهن اسلامی تشکیل می دهد که در مدارس حضور دارند ، لذا بسیج دانش آموزی یکی از ضروری ترین تشکل های بسیج است که باید به تقویت و توسعه آن توجه خاصی مبذول داشت .

/ 0 نظر / 4 بازدید