حضرت محمد(ص)؛ مظهر اعلای حق و محور صلح

حضرت محمد(ص)؛ مظهر اعلای حق و محور صلح

 

http://ramkal.persiangig.com/image/pic/mabaas.jpg

 

حضرت محمد(ص) پیام آور صلح و دوستی است، کاملترین انسان و در واقع اشرف المخلوقات است.

شهرت محمد (ص) به راستگویی و درستکاری چنان زبانزد همگان شده بود که " امین" لقب گرفت و همین صداقت و درستی توجه خدیجه دختر خویلد را جلب کرد و او را با سرمایه خویش برای تجارت به شام فرستاد، سپس چنان شیفته درستکاری "‌محمد امین" شد که خود برای ازدواج با وی پیشقدم شد.

نخستین نشانه‌های بعثت پیامبر در ۴۰ سالگی رؤیاهای صادقه بوده است، اما آنچه در سیره به عنوان آغاز بعثت مطرح است نزول فرشته وحی بر آن حضرت در غار حرا است.

پیام بنیادی اسلام، بازگشت به هدف مشترک پیامبران، یعنی توحید و یکتا پرستی بود ، باوری که ایمان بدان در آموزه ‌ای مشهور از پیامبر اکرم مایه رستگاری انسان دانسته شده است.

پیام رسالت حضرت محمد(ص) از آغاز پیامی جهانشمول بود . در برخورد با آداب و رسوم مردمان عرب، اگر چه قرآن در مقام ستیز با مظاهر ناپسند آن بر آمده و مثلاً حمیت اعراب پیش ازاسلام را "حمیه الجاهلیه" خوانده است، اما در برخورد با رسوم پسندیده و گاه مبتنی بر تعالیم آسمانی ، نقش اسلام ، جهت بخشی توحیدی و تصحیح انحرافها بود .

بیگانگان نبوغ سیاسی، قدرت سخنوری و مقام او به عنوان دولتمردی بزرگ را درک و فهم کرده اند ولی معدودی از آنها به درک این مطلب نایل شده اند که آن حضرت چگونه می توانسته است راهنمای دینی و معنوی انسانها باشد و چگونه زندگی آن حضرت می تواند سرمشق کسانی قرار گیرد که مشتاق طهارت و تقدس هستند.

/ 0 نظر / 7 بازدید