فاطمه زهرا

 

فاطمه (س) ؛ سرآغازی برای خوب زیستن...

 

 

شخصیت، مظهر هیأتی کم و بیش به هم پیوسته از عادات، تلقی ها، خصوصیات و افکار یک فرد است که در خارج و به صورت نقش ها و منزلت های خاص و عام سازمان می یابند و در داخل حول محور خودآگاهی، مفهوم خود وهمچنین افکار، ارزشها و اهدافی که با انگیزه ها، نقش و منزلت ها مربوط هستند، قوام می پذیرد.

/ 1 نظر / 4 بازدید
1pars.com

بزگترین مجله اینترنتی و بزرگترین چت ایرانی WWW.1PARS.COM